most

Contact

e-mail: hais@pwr.wroc.pl

HAIS 2011
Department of Systems and Computer Networks
Wroclaw University of Technology
Wybrzeze Wyspianskiego 27
50-370 Wroclaw, Poland

e-mail: hais@pwr.wroc.pl
phone: +48 71 320 2877, +48 71 320 29 72, +48 71 320 35 39
fax: +48 71 320 2902

Layout by Maciej Krysmann, photographies by Szymon Sztajer